Skype video konsultācijas onlainātā ir iespēja saņemt psiholoģisko atbalstu neizejot no mājām; līdzeklis, kā atbrīvoties no spriedzes; veids, kā paskatīties uz problēmu citādi, lai to atrisinātu.

Skype video priekšrocības

* konsultācijas onlainā ir laba alternatīva kā saņemt psihologjisko palīdzību jebkurá pasaules malá, kur ir pieejams Skype
* tā ir iespēja saņemt distances (onlaina) konsultāciju 50 minūšu garumā
* iespēja saņemt konsultācijas sev ērtā valodā – latviešu vai krievu
* iespēja saņemt konsultācijas sev ērtā  vidē

Skype video trūkumi

* klientam jārēķinās ar viņam pieejamo interneta kvalitāti, kas var ierobežot kontaktu
* klientam pašam jārūpējas par drošību un konfidencialitāti saistībā ar vidi, kurā viņš plāno saņemt konsultāciju, kur maksimāli jānovērš traucējošie blakus apstākļi, piemēram, TV, radio, mājdzīvnieki, nepiederošu personu klātbūtne u.tml.
* skype video konsultācijas specifikas dēļ klientam tiks piedāvāts nepilns konsultatīvā procesā iespējamo darba metožu klāsts, kas parasti ir pieejams tiešā kontaktā psihologa kabinetā

Konsultācija tiek pārtraukta un nauda netiek atgriezta

* ja klients atrodas alkohola, narkotiku vai citu psihotropo vielu ietekmē
* ja klients psihologam pauž godu un cieņu aizskarošu, vardarbīgu sarunas saturu
* ja konsultāciju “novēro” nepiederošas personas bez iepriekšējas saskaņošanas ar psihologu