Aicinu imigrantus no Latvijas uz atbalsta grupu Skype onlain-video režīmā
Emigrācija, ar to saistītie pārdzīvojumi un adaptācija
Dažas no atbalsta grupas tēmām:
• Lēmuma pieņemšana emigrēt (zaudējumi un upuri)
• Atbildība un pāratbildība
• Kultūras šoks un citi pārdzīvojumi (kā arī pretestības) jaunizvēlētajā valstī
• Bērnu – vecāku tuvības veidošana emigrācijā, barjeras (tai skaitā – valodas)
• Piederības izjūta, iekšējie konflikti
• Adaptācija, jauna pieredze, vērtību un pārliecību sistēma
Grupas darbība: 1 reizi divās nedēļās ceturtdienu vakaros, ciklā kopā 12 grupas tikšanās
(pirmajā tikšanās reizē vienosimies par laikiem, atbildēšu uz jautājumiem)
Pirmā iepazīšanās tikšanās: bezmaksas
2.maijā (ceturtdiena) plkst. 17:00 – 19:00 (pēc UK laika joslas)
Neliels ievads, kas palīdzēs saprast – vai Jums to vajag?
Pieteikšanās caur e-pastu: ziedina.jolanta@gmail.com
Dalības maksa grupā: £20
Vietu skaits ierobežots sakarā ar onlain – video režīma specifiku.
_____________________________________________________________________________________________________

Pārdomas par imigrantiem.

01/04/2019

Par pārcelšanos uz jauno valsti imigrējošie parasti sākumā izvairās runāt. Piemēram, izsakās: „Ko tur var cilāt?! Viss ir okey! Es jau 6 gadi te! Man šī tēma neizraisa interesi.” Es to nosauktu par pretestību. Jo, konsultējot imigējušos no Latvijas online, piemēram, Islandē, Vācijā, Īrijā, Norvēģijā (protams arī Anglijā, Skotijā), atklājas pavisam kas cits – viņi sastopas ar asiem pārdzīvojumiem saistībā ar lēmuma pieņemšanu pirms pārcelšanās un adaptāciju jaunajā dzīves valstī. Pārdzīvojumiem, kas nav bijuši apzināti un ir noliegti vairākus gadus. Tajos daudz gaidu, vilšanās, dusmu, skumju, vainas sajūtas, aizvainojuma jūtu.

Imigranti satopas arī ar:

  • atraidīšanas un netaisnības sajūtām,
  • lomu struktūras sajukumu,
  • pāratbildības sajūtu (asa atbildības izjūta par sevi un katru „savējo” blakām),
  • bailēm par savu nākotni,
  • apjukumu par to, ka tiek pārprasts (kultūras kontekstā),
  • riebuma sajūtu,
  • neizpratni,
  • nepilnvērtības sajūtu (piemēram, jāpieliek 3 – 5x lielākas pūles, lai sevi realizētu profesijā, atgūtu sociālo statusu, kāds bijis Latvijā) u.c.

Cilvēka psihei emigrācija neiet secen. Tā atstāj noteiktas „pēdas” nervu sistēmā, maina cilvēka uzvedību, paradumus, nostādnes, vērtību sistēmu un pat raksturu. Pārcelšanās ir laikietilpīgs process. Jāiemācās svešo visā, jāpieņem to, jāpielāgojas, jābūt daļai, lai izdzīvotu. Valstī, kur neviens netiek gaidīts, jūtas „jāizslēdz” kā „stop krāns”, līdz sasniegta zināma neatkarības un drošības sajūta. Tādējādi atlikta atļauja just uz nenoteiktu laiku…

Ja jūtas tiek apspiestas, tad pārcelšanās pati kā tāda neatrisina attieksmi pret sevi, attiecības starp partneriem, vecākiem un bērniem. Neatrisina alkoholisma vai tieksmi uz alkoholismu, narkotiku atkarību. Neatrisina depresijas sajútu, zaudējumu skumjas, mentāla rakstura problēmas. Bieži vien tieši otrādi – problēmas tikai saasinās. Izjūk ģimenes, mainās partneri, atsvešinās bērni.

Tiek mests izaicinājums arī pieķeršanās zaudējumam ar Latviju (es to nosauktu par piederības pārdzīvojumu krīzi).

Tā nu nonācu pie secinājuma, ka emigrācija visbiežāk sevī nes traumatisku nokrāsu, un tas iespējams arī izskaidro imigrējošo pretestību runāt par šo tēmu.

Arī Skelmersdales (Lancashire, UK) imigrējušo latviešu grupa, ar kuru strādāju 2019.gada 16.martā apstiprināja manis iepriekš rakstīto. Sadzirdēju grupas vēlmi turpināt sadarbību. Aktuālais ir bērnu – vecāku attiecības. Īpaši saistībā ar jaunās dzīvesvietas valodu, kā barjeru vecāku – bērnu tuvības veidošanā.

_____________________________________________________________________________________________________

Atsaucoties uz „West Lancashire Latvian Cultural Heritage Community” un “Skelmersdale Dāmu klubiņa”
aicinājumu un vēlmēm, piedāvāju 16/03/2019 semināru par sekojošām tēmām:

1. Emigrācija, ar to saistītie pārdzīvojumi un adaptācija.
2. Emigrācijas ietekme bērnu – vecāku attiecībās. Metode, kas palīdz koriģēt bērna uzvedību.

Īsi par saturu: Ar kādām emocionālajām, kultūras un valodas grūtībām jāsastopas iebraucējiem jeb imigrantiem savā ģimenē, ārpus tās? Kā notiek adaptācija izvēlētajā valstī? Kādas sekas atstāj pārcelšanās? Ar kādām grūtībām saskaras bērnu-vecāku attiecības? Kā tās risināt?

Semināra vieta: Skelmersdale , WN8 6PN, Ecumenical Centre
Laiks: 15:00 – 18:00 (ar pārtraukumu kafijas pauzei)
Dalības maksa: £10
Jautājiet, precizējiet: ziedina.jolanta@gmail.com – atbildēšu!

Nepalaidiet garām “dzīvo saskarsmi” un iespēju pēc semināra uzdot sasāpējušos jautājumus!

Uz tikšanos Skelmersdale!