Psiholoģe Jolanta Ziediņa

     Sveicināti!

Esmu imigrante no Latvijas Apvienotajá Karalisté (emigréju 2011.gadá).

Piedáváju psiholoģiskás konsultácijas latviešu un krievu valodás runájošiem klientiem, kas dzívo Apvienotajá Karalisté, cítás pasaules valstís.

Palīdzība, ko sniedzu var būt dažāda – konsultējoša, terapeitiska, atbalstoša, informatīva, citreiz iesaku citu speciālistu.

Problému loks ir visai plašs, ko apspriežam un risinam ar klientiem: emigrácija un ar to saitītās problēmas, konflikti ar bérniem, partneri vai vecākiem, tuvinieka zaudéjums, atkaríbas, depresijas sajūta, paaugstináta trauksme, vientulības izjūta, piederības pārdzīvojums u.c.

Es sniedzu iespéju tikt uzklausítiem bez nosodījuma un saņemt atbalstošu sapratni, iepéju izprast sevi vai vienkārši “izkratīt sirdi”, neizejot no májám.  Palīdzu klientam sakārtot domas, kliedét apjukumu, izmisumu, bailes un šaubas, mainīt uzvedības veidus, lai adaptētos.

 

Uz saredzēšanos un sadzirdēšanos, ar cieņu Jolanta.