Curriculum Vitae

 

 

Esošās studijas:

2020. – … Eksistenciālā Psihoterapija (Bāzes līmenis), Humānistiskās un Eksistenciālās Psiholoģijas Institūts (HEPI), Lietuva

Zinātniskie grādi:

2008. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola (Latvija),

Maģistra grāds Konsultatīvajā psiholoģijā

2002. – Rīgas Pedagoģijas un Izglītības Vadības Augstskola,

Sociālo zinātņu bakalaura grāds psiholoģijā

Specializācijas joma:

Konsultatīvā psiholoģija

Latvijas Izglītības Kvalitātes Valsts Dienests:

Lēmuma par reģistrāciju Reģistrā Nr.

PSI-4/73

Psihologa reģistrācijas Nr. Reģistrā

5000972

Psihologa reģistrācijas datums Reģistrā

10.01.2019.

Profesionālā darbība:

2012. un joprojām  – Skype video konsultācijas

2014. – 2019.  sadarbība ar West Lancashire Latvian Cultural Heritage Community bezmaksas konsultācijas krīzē nonākušiem emigrantiem

 

2002.- 2011.- privātprakse „Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs”, psihologs

2003.-2011.- Kokneses speciālā internātpamatskola – attīstības centrs, psihologs

2003.-2010.- Aizkraukles 1. vidusskola, psihologs

2005.–2008. – biedrības „Aizkraukles Psiholoģiskās palīdzības centrs” valdes priekšsēdētāja

2006.-2009. – Kokneses I.Gaiša vidusskola, psihologs

2007.-2008. – Starptautiskā Praktiskās Psiholoģijas Augstskola, Aizkraukles filiāle, pasniedzēja – lektore  Ievads Ģimenes psiholoģijā

2003.–2005. – Bebru pamatskola, psihologs

Pasniegtie kursi Latvijā (pirms emigrācijas):

2008.-2010.- NVA kursi pārdevējiem „Saskarsme ar klientiem”

2009.- pedagogu tālākizglītības kursi (A) „Nevardarbīgas audzināšanas paņēmieni konfliktu konstruktīvā risināšanā”

2008.- Zemgales novada speciālās izglītības konference skolotājiem „Dziļi garīgi atpalikušu bērnu sagatavošana dzīvei”

2005.-2008. – Aizkraukles Rajona padomes un Aizkraukles domes rojekts „Nav citas ieiešanas nākotnē kā caur bērniem” – atbalsta grupas mātēm, kas baro zīdaiņus ar krūti un grūtniecēm

2005.-2006.- SIA „Buts” kursi pārdevējiem un grāmatvežiem „Saskarsmes psiholoģija”, „Personības menedžments”

2006.- Aizkraukles raj. Padome, sociālās rehabilitācijas projekts „Es arī esmu!” aprūpētāju apmācība „Saskarsme ar invalīdiem”

Zinatniski pētnieciskā darbība:

2008. – Starptautiskās Praktiskās Psiholoģijas augstskola, maģistrantūras programmā zinātniski pētnieciskā darba izstrāde par tēmu „Piederības pārdzīvojums vīriešiem brieduma vecumposmā”;

Publikācijas:

2007.- metodiskais žurnāls „Pirmsskolas Izglītība”, Latvija

2008.- metodiskais žurnāls „Sākums”, Latvija

2008.- 2010. – pusaudžu un jauniešu žurnāls „Sīrups” (rubrika – konfliktsituāciju risināšana), Latvija

Kvalifikācijas celšana:

2020.- … individuālās supervīzijas – Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore Tatjana Ivanova

2019.-… supervīzijas grupā – Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervīzore  Tatjana Ivanova

2018.-2019 .- individuālās supervīzijas – Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore  Elita Kreislere

2017.- 2018.- *supervīzijas (jeb profesionālā pārraudzība) – Eksistenciālā virziena Psihoterapeite, Supervizore, Dr. psych. Natālija Ivanova

2010.-2011.- LKPA, sistēmiskās supervīzores Lauras Pirsko supervīzijas, aplieciba 17-11/1, Latvija

2007. – Latvijas Zvērinātu Mediatoru asociācija, Seminārs par meditāciju

2006. – Latvijas Skolu psihologu asociācija, Attīstības psihopatoloģija

2005. – Latvijas Ģimenes psihoterapeitu kopprakse, supervīzijas Ilonas Bušas vadībā, Bērnu un vecāku konsultēšana sistēmiskās ģimenes psihoterapijas kontekstā

2005. – LSPA, Psiholoģiskā slēdziena sagatavošana

2005. – International Higher School or practical psychology certificate, Existencial Expierence group, dr.psych.Rymantas Kochiunas

2004. – Latvijas Profesionālo psihologu asociācija, Psiholoģisko slēdzienu veidi

2004. – LSPA, Vecāku un skolotāju alianses atbalstīšana un Ģimenes rekonstrukcija

2004. – Latvijas Ģimenes psihoterapeitu kopprakse, supervīzijas Ilonas Bušas vadībā, Psiholoģisko problēmu analīze skolas psihologa darbā